:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
โดย Administrator ดู 1854 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Data Visualization 2
โดย Administrator ดู 1839 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Data Analytics
โดย Administrator ดู 1867 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Digital Literacy
โดย Administrator ดู 1836 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Digital Code of Merit
โดย Administrator ดู 2179 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
โดย Administrator ดู 1794 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
โดย Administrator ดู 1897 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การวางแผนกลยุทธ์
โดย Administrator ดู 1843 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
โดย Administrator ดู 1815 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .