:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

Data Analytics
โดย Administrator ดู 1403 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
Digital Literacy
โดย Administrator ดู 1382 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
Digital Code of Merit
โดย Administrator ดู 1657 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
โดย Administrator ดู 1349 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
โดย Administrator ดู 1439 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การวางแผนกลยุทธ์
โดย Administrator ดู 1373 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
โดย Administrator ดู 1359 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
โดย Administrator ดู 1382 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
โดย Administrator ดู 1436 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .