:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

Data Analytics
โดย Administrator ดู 1713 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
Digital Literacy
โดย Administrator ดู 1693 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
Digital Code of Merit
โดย Administrator ดู 2016 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
โดย Administrator ดู 1637 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
โดย Administrator ดู 1739 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การวางแผนกลยุทธ์
โดย Administrator ดู 1683 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
โดย Administrator ดู 1657 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
โดย Administrator ดู 1689 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .
การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
โดย Administrator ดู 1759 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:09 .