ต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4


29 พ.ย. 2562, 14:13 .    3417
    1
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4