ต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4


29 พ.ย. 2019, 14:13 .    2508
    1
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4