ต้อนรับผู้โดยสาร ชั้น 4


29 พ.ย. 2562, 14:15 .    3172
    0
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 4