ต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3


29 พ.ย. 2562, 14:09 .    3550
    0
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3