ต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3


29 พ.ย. 2019, 14:09 .    2822
    0
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3