:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
โดย Administrator ดู 2582 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Data Visualization 2
โดย Administrator ดู 2526 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Data Analytics
โดย Administrator ดู 2564 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Digital Literacy
โดย Administrator ดู 2506 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
Digital Code of Merit
โดย Administrator ดู 2903 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
โดย Administrator ดู 2474 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
โดย Administrator ดู 2632 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การวางแผนกลยุทธ์
โดย Administrator ดู 2570 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .
การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
โดย Administrator ดู 2508 ครั้ง - 04 ธ.ค. 2562, 14:10 .