สำรองบัตรโดยสาร ชั้น 4


29 พ.ย. 2562, 14:17 .    3395
    1
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 4